Skip to content

Privacy & Cookiebeleid

Privacybeleid

Coöperatie Primera b.a. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar winkels, websites, acties en spaarprogramma en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met Primera deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Primera persoonsgegevens:

  1. Voor een gebruiksvriendelijke en persoonlijke winkelervaring.
  2. Voor overige activiteiten zullen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

1. Voor een gebruiksvriendelijke en persoonlijke winkelervaring
Wij delen gegevens met derden in het kader van marketing, onderhoud, optimalisatie en ondersteuning van onze website. We doen dit op basis van ‘gerechtvaardigd belang’. Dit betekent dat wij je gegevens verzamelen en verwerken om je een gebruiksvriendelijke en persoonlijke winkelervaring aan te kunnen bieden.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen (marketing)doeleinden gebruiken.

2. Voor overige activiteiten
Als je reageert op een vacature, vragen wij o.a. jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.
Primera verkoopt jouw gegevens niet

Primera zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer deze gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de derde partij bij het uitvoeren van de betreffende dienstverlening, tenzij Primera op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht is.

Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te waarborgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Primera

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Wij bewaren jouw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Minderjarigen

Minderjarigen mogen slechts hun persoonsgegevens verstrekken aan Primera na toestemming van één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. De spaarpas kan worden aangevraagd vanaf 18 jaar en ouder. Blijkt bij registratie dat de leeftijd van de spaarder jonger is dan 18 jaar dan heeft Coöperatie Primera b.a. het recht om de spaarpas te blokkeren en onbruikbaar te maken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Daarbij heb je recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Primera over jou verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar klantenservice@primera.nl.

Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen met informatie over producten en/of (persoonlijke) aanbiedingen, dan kun je dat ook aangeven door een verzoek op te sturen naar het hierboven genoemde emailadres of postadres.

Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten en vragen proberen wij zo goed mogelijk af te handelen. Mocht je niet tevreden zijn met de afhandeling van jouw klacht of vraag dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Om te zorgen dat de Primera website en webshop goed werkt en je fijn kunt winkelen maakt Primera.nl gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van een website. Cookies van Primera.nl zijn veilig. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Meer informatie over privacy op Primera.nl vind je in bovenstaand artikel over onze Privacybeleid.
Welke cookies worden er gebruikt?

Cookies zorgen ervoor dat:

  • fouten en ongemak op de website worden opgespoord;
  • de website snel is;

Hoe lang blijven cookies staan?

De meeste cookies van Primera.nl verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Je kunt ze zelf op elk moment via je browser verwijderen.

Kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

Cookies kun je altijd zelf via je browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind je onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als je cookies uitschakelt.

Aanpassen Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid aan te passen.